Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2 No 2 Oktober 2019 ACTFL معيار جودة تعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية في أندونيسيا على أسس معيار Abstract   PDF
Fathi Hidayah Hidayah
 
Vol 7 No 1 April 2024 AFIKSASI FI'IL PADA HEADLINE BERITA PALESTINA-ISRAEL DALAM AKUN ALJAZEERA ARABIC: SHARAF (MORFOLOGI) Abstract   PDF
Yesi Nurhaliza, Mohammad Pribadi
 
VOL 4 No. 1 April 2021 AKHTᾹ’ YAJIBU AN TUSAHHAHU: AKHTᾹ’ NAHWIYYAH WA USLŪBIYYAH WA IMLᾹIYYAH FI KURRᾹSᾹTIT TADRĪB LI TALABATIL MADRASATIL IBTIDĀIYYAH Abstract   PDF
Faris Maturedy, Wihdatul Hasanah, Muhammad Alfan
 
Vol 6, No 2: Oktober 2023 AL AF’ᾹL AL INJᾹZIYAH LADAY MU’ALLIMAH AL LUGHAH AL ARABIYYAH FI AL TAFᾹ’UL AL SOFFI ASNA’A TA’LIM AL LUGHAH AL ARABIYYAH Abstract   PDF
Lailatul Qomariyah, Akhmad Sauqi Ahya', Isniyatun Niswah MZ
 
Vol 6 No 1 April 2023 AL KALIMᾹT AL MUQTARADAH MIN AL LUGAH AL ‘ARABIYYAH ILᾹ AL LUGAH AL INDŪNISIYYAH FĪ IFTITᾹHI AL DUSTŪR AL INDŪNISIY AL‘ ᾹM 1945 Abstract   PDF
Ghazali Abdul Rahman Kastella, Muzna Rahmatia Matdoan, Syaiful Mustofa, Luthfi Muhyiddin
 
Vol 5, No 2: Oktober 2022 AL QAṢȊDAH AL ‘AINIYYAH FȊ DȊWȂN AL HADDȂD LIL HABȊB ‘ABDULLAH BIN ‘ALWI AL HADDȂD WA JAMȂLUHȂ MIN AS SAJ’AH AL BADȊ’IYYAH Abstract   PDF
Syahrida Syahrida
 
Vol 3 No. 2 Oktober 2020 AL TAGHAYYURĀT AL DILĀLIYYAH FÎ AL KALIMĀT AL SUNDĀWIYYAH AL MUQTARIDHAH MIN AL QURĀN AL KARÎM WA AL ISTIFĀDAH MINHĀ FÎ TA’LÎM AL LUGHAH AL ‘ARABIYYAH Abstract   PDF
Rudi Irawan, Syihabuddin Syihabuddin, Yayan Nurbayan
 
Vol 6, No 2: Oktober 2023 AL TASYBĪH WA AGRᾹDHUHU FĪ MATAN AL MAHFŪDZᾹT LI THULLᾹBI AL SHAFF AL RᾹBI' KULLIYAT AL MU'ALLIMĪN AL ISLᾹMIYYAH Abstract   PDF
Fairuz Subakir Ahmad, Zakiya Setyo Rahmawati, Fitri Setyo Rini, Ingrid Widya Ningrum, Dwi Aprilia Sholihah
 
Vol 6 No 1 April 2023 AL-MAJMŪ’AH AL-LUGHOWIYYAH ‘ALᾹ BAHSI ILMI THULLĀB TA’LIĪM AL-LUGHOH AL-ARABIYAH FĪ JᾹMI’AH SUNAN DRAJAT LAMONGAN Abstract   PDF
Rohmatun Nurul Hidayah, Isna Finurika, Zakiyatul Abidah, Wilda Rihlasyita
 
Vol 7 No 1 April 2024 ALTERNATIVE GAME-BASED ARABIC LEARNING USING LINGOHUT Abstract   PDF
A. Syahid Robbani
 
Vol 6, No 2: Oktober 2023 ANALISA REDUPLIKASI & MODIFIKASI INTERNAL DALAM BAHASA ARAB DAN BAHASA INDONESIA Abstract   PDF
Ahmad Rifki, Ali Mudlofir, Muflihah Muflihah
 
Vol 6, No 2: Oktober 2023 ANALISIS BUKU AJAR AL-'ARABIYYAH BAINA YADAIK JILID II Abstract   PDF
Adam Hanip, Ahmad Ahmad, Akhmad Alim
 
Vol 5, No 2: Oktober 2022 ANALISIS BUKU BAHASA ARAB KELAS 10 DIREKTORAT KURIKULUM SARANA KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN (KSKK) TINJAUAN KONTEN BERDASARKAN TEORI MACKEY Abstract   PDF
Muhammad Al Farobi, Fadilah Al Azmi, Achmad Dzulqornain Hidayatullah, Slamet Daroini
 
Vol 7 No 1 April 2024 ANALISIS KESALAHAN FONOLOGI PADA FILM BAHASA SANTRI “INTHIQ RASMIYYATAN” DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB Abstract   PDF
Resgi Widati Tria Lis Utami
 
Vol 7 No 1 April 2024 ANALISIS SOAL TES KOMPETENSI KEBAHASAAN PADA PENILAIAN TENGAH SEMESTER BAHASA ARAB SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Abstract   PDF
Habibah Ahmad, Afra Nada Auliya
 
Vol 7 No 1 April 2024 ANALISIS TES KETERAMPILAN BERSASTRA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MADRASAH TSANAWIYYAH Abstract   PDF
Awwaludin Hafizh Noor Zain, Akbar Nur Fauzy, Acep Hermawan
 
Vol 6, No 2: Oktober 2023 ANALISIS TIPOLOGI MOBILE DICTIONARY “AL-KAMUS” DENGAN PENDEKATAN LEKSIKOGRAFI Abstract   PDF
Ratih Haryati, Denitia Berliani, Mustafiqul Hilmi, Nur Hasaniyah
 
Vol 7 No 1 April 2024 ANEKA DISRUPSI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI PONDOK PESANTREN Abstract   PDF
Azisi Azisi, Badri Badri
 
Vol 5, No 2: Oktober 2022 ARABIC TRANSLATION TECHNIQUES OF COVID-19 TERMS IN THE DAILY ARABIC NEWSPAPER OF INDONESIAALYOUM.COM Abstract   PDF
Adrian Surya Da Cunha, Yoyo Yoyo, Abdul Razif Zaini
 
Vol 7 No 1 April 2024 ARAH PEMBELAJARAN BAHASA ARAB PADA PONDOK PESANTREN DDI MANGKOSO BARRU DAN RAHMATUL ASRI MAROANGIN ENREKANG Abstract   PDF
Abdurrahman Wahid Abdullah
 
VOL 4 NO. 2 Oktober 2021 ATSᾹR KAFᾹAH QIRᾹAT AL QUR’AN WA ITQᾹN AL MUFRADᾹT LADA AL THULLᾹB ‘ALA MAHᾹRAT AL QIRᾹAH Abstract   PDF
Muhammad Jumarliansyah, Mila Hasanah, Ridha Darmawaty, Faisal Mubarak
 
Vol 7 No 1 April 2024 BAHASA, BIAS GENDER DAN IDENTITASNYA PADA BUKU AL-ARABIYAH LIL INDUNIYSIYYIN Abstract   PDF
Nilna Aldzakhiroh, Beri Nopriansyah, Annisa Hasanah Nasution, Shofil Fikri
 
Vol 3 No.1 April 2020 BENTUK DAN KEDUDUKAN LAFADZ “KAM” DALAM AYAT-AYAT AL-QURAN Abstract   PDF
Muhammad Sayyidul Arwan, Faizah Ukhrawiyah
 
Vol 5, No 1: APRIL 2022 BERPIKIR POSITIF PADA HADITS “ANĀ ‘INDA ZHANNĪ ‘ABDI BĪ” DALAM PERSPEKTIF GRAMATIKA DAN BALAGHAH Abstract   PDF
Oktarina Rina Yusra
 
Vol 3 No. 2 Oktober 2020 BINĀ’ AL NAZHARIYAH AL LUGHAWIYYAH FÎ AL TURAST AL ‘ARABIY WA TAQWÎMUHĀ Abstract   PDF
Roviin Roviin
 
1 - 25 of 145 Items 1 2 3 4 5 6 > >>